אצלינו נמכרים המסכים הבאים:
PHILIPS,SAMSUNG,ASUS,LG,HP,AOC,BRAUMERS,DELL,LENOVO